Wiedza naukowa

Opracowanie testu MRT jest efektem wielu lat badań nad nadwrażliwością pokarmową prowadzonych przez dr Marka Pasulę, immunologa i naukowca.

krew
Zainteresowanie tematyką nadwrażliwości pokarmowych wywodzi się od poszukiwania przez dr Marka Pasulę rozwiązania własnych problemów z alergią pokarmową i chemiczną. Przez dwa lata nie uzyskał on pomocy w leczeniu własnych dolegliwości ani nie zdołał zidentyfikować powodujących je substancji, poddając się w tym czasie ponad 200 testom skórnym, wykonywanym przez alergologa.
Dopiero tzw. test cytotoksyczny pozwolił określić, na jakie pokarmy i chemiczne dodatki do żywności jego organizm reaguje nadwrażliwością, a unikanie tych substancji przyniosło poprawę. Mikroskopowe badanie cytotoksyczne polega na ocenie wyglądu krwinek białych w preparatach przygotowywanych z próbek krwi, które poddano inkubacji z antygenami różnych pokarmów – ujawniło one, że w jednych preparatach leukocyty nie zmieniały się, zaś w innych, w różnym nasileniu, były skurczone, powiększone lub martwe.
Te początkowe doświadczenia zaowocowały opracowaniem i opatentowaniem sprawniejszej i zautomatyzowanej wersji testu cytotoksycznego, nazwanej ALCAT. Test ten przezwyciężył niektóre niedogodności badań cytotoksycznych.
Test MRT jest najnowszym i najbardziej dokładnym cytotoksycznym testem z krwi, który mierzy zmianę stosunku objętości elementów stałych do całkowitej objętości próbki krwi poddanej ekspozycji i inkubacji z substancjami testowymi tak, że całkowita reakcja krwinek białych może być określona ilościowo. Zmiana objętości części płynnej następuje na skutek uwalniania z komórek mediatorów prozapalnych, takich jak histamina, prostaglandyny, leukiny. Wszystkie pomiary są dokonywane przy użyciu najdokładniejszej z obecnie dostępnych metod pomiarowych (tzw. technologia wstążki). Badania naukowe wykazały, że czułość Testu MRT w wykrywaniu reaktywnej żywności wynosi 94,5%, zaś jego specyficzność osiąga 91,8%. 

TEST MRT WIADOMOŚCI

Gdzie zrobić test MRT?

Czym jest test MRT?

Test MRT – Mediator Release Test – to innowacyjna metoda wykrywania stanów nadwrażliwości pokarmowej z określeniem stopnia reakcji krwinek białych na poszczególne pokarmy.

Dla kogo jest test MRT?

Dla każdego! Większość z nas boryka się bowiem z dolegliwościami zdrowotnymi, które mogą być objawem nadwrażliwości pokarmowej.

Gwarancja testu

Test MRT jest produktem medycznym. Nasze Laboratorium posiada autoryzację producenta testu – Oxford Biomedical Technologies.