Numer 1/2013 – „Jedz Zdrowo” – Andrzej Brzeski, s. 24