Numer 6-7/2013 – „W poszukiwaniu pokarmów życia” – Jagoda Koniarek, s. 60